Markarbeten

Lasses markarbeten i Stockholm – markförbättring, byggande av utgrävningsgropar och demontering i Stockholms storstadsregion. Vi är en sammanslutning av olika specialistföretag med många års erfarenhet inom generalområdet. Markarbeten, demontering och produktion av utgrävningsgropar. Oavsett om det är ett byggföretag, en privatkund eller en offentlig kund har vi kunskap och maskiner för att utföra alla markarbeten. Från småhus till företagsparker är vi din pålitliga partner för byggprojekt i Stockholm och hela den nordtyska regionen. Markarbeten i Malmö De allmänna markarbetena omfattar byggåtgärder som röjning av byggarbetsplats, markröjning och bortskaffande, markfyllning och alla andra jordrörelser. De grundläggande processerna i de allmänna markarbetena är lossning, lastning, transport, installation och packning av jord. Byggandet av utgrävningsgropar, rörledningskonstruktion, dränering och anläggningsarbeten är också en del av de allmänna markarbetena i vidare bemärkelse. Byggmaskiner som kedjegrävare, hjullastare, bulldozrar och väghyvlar används beroende på byggprojektets storlek. Leverans och installation av byggmaterial som toppjord, sand, grus, mineralblandningar, asfalt och andra toppskikt är lika mycket en del av markarbeten som transport och professionellt bortskaffande av jord. För att spara kostnader och bevara miljö och resurser erbjuder vi markarbeten i Stockholm i form av markförbättringar, markkonsolidering/markstabilisering och återvinning direkt på plats. Vid behov utför vi förberedande byggnadsarbete för våra kunder. Det handlar bland annat om trädfällning, avlägsnande av rötter och vegetation, rivningsarbeten och demontering av asfalterade områden samt asfalt- och betongfräsning. Förbättring av marken Förbättringen av mark och byggande mark har blivit mer och mer effektiv och ekonomisk under de senaste åren på grund av den framryckande tekniken och moderna entreprenadmaskiner. Många byggprojekt leder till markutgrävning, som numera måste bortskaffas till en hög kostnad eller ersättas av lämpliga byggmaterial – onödiga transportkostnader och deponiavgifter uppstår. Eftersom miljöskydd spelar en mycket större roll än tidigare är markförbättring i vilket fall som helst att föredra framför markförbättring, särskilt när det gäller lagen om cirkulär ekonomi. Syftet är att säkerställa bevarandet av naturresurserna och skyddet av människor och miljön vid avfallsproduktion och i synnerhet att främja återvinning. En distinktion görs mellan olika markarbeten såsom markförbättring, kvalificerad markförbättring och markkonsolidering/stabilisering. Dessa metoder används främst inom väg-, anläggnings- och rörledningsbyggande, men även inom anläggningsarbeten. För jordförbättring och jordstabilisering appliceras ett bindemedel på jordutgrävningen eller byggnadsplatsen, blandad och komprimerad. Detta görs antingen genom en separator spade / marken blandningssystem eller för större områden med hjälp av stenfräsning. Beroende på jordegenskaper används antingen kalk, cement eller ett blandat bindemedel (kalkcementblandning) i en föreskriven massahalt. Före utförandet är det därför viktigt att ha ett nära utbyte med ansvarig geolog för att uppfylla kraven i fråga om kvantitet, vattenhalt och homogenitet. Ett optimalt resultat kan sedan uppnås genom självövervakning och extern övervakning av egenskaper som bärförmåga, styrka och frostbeständighet. En särskild form av jordförbättring är screening av jord, grus och sand för att avlägsna främmande material som stenar, byggskräp, trä etc. och för att skapa ett homogent byggnadsmaterial. Skärmrutnätet kan vara mellan 15 och 25 mm efter behov. För markförbättring och stabilisering har vi kompetens och anläggningsmaskiner för att utföra denna prestanda snabbt och effektivt. Utgrävning Byggandet av en

Läs mer »

Dränering

Sänkning av grundvattennivån: Horisontell avvattning gör det möjligt att sänka grundvattennivåerna på mycket kort tid och till låg kostnad, så att grundarbetet för avlopp, konstruktionsgrop, kablar och rör kan utföras utan risk ”i det torra”. Dränering av hus och källare Sänker grundvattennivån. Översvämningar under och runt huset kan åtgärdas genom att placera en sump med ett dräneringsrör anslutet till det. Dräneringen grävs runt huset på ett djup på ungefär 2 m. Avloppet ligger i en grusbädd och hela kompletteras med den växande marken. En klockpump med flottör är monterad i pumpstationen intill huset och ansluten till avloppssystemet. Installationen är ett automatiskt system. Systemet kan utökas med en alarmlampa eller med ett GSM-larm. Princip för horisontell avvattning Principen för horisontell brunndränering är enkel. Ett dike grävs med hjälp av en speciellt konstruerad bil för dränering. Ett flexibelt plastfiltrör placeras i detta dike under grävningen, direkt bakom grävkedjan via ett stålrör. Början av det flexibla röret är operforerat och begravas från marknivå. En gång på önskat djup förvandlas blindröret till ett filterrör. En vakuumpump är ansluten till början av det på så sätt arrangerade filterröret, vilket är horisontellt. Grundvattnet sugs in i filterröret genom perforeringarna med hjälp av undertrycket och pumpas sedan upp genom vakuumpumpen via blindröret och (kontrolleras). Tekniska data Grävdjupet för våra kedjegrävare är högst 5 m. Spaltbredden är 31 cm. De filterrör som ska bearbetas kan ha en maximal diameter på 170 mm. Beroende på markförhållandena och kraven kan filterröret ”förberedas” med till exempel kokosfibrer, filterduk, nylonstrumpa eller polypropenfibrer. Det är också möjligt att fylla diket helt eller delvis med väl dränerande material, såsom skal, grov sand och eller grus. Fördelar med vertikal avvattning Fördelarna med horisontell brunnavvattning jämfört med vertikal brunnavvattning är: • Resultatet är mycket bättre i skiktade markprofiler, eftersom de befintliga störningslagren bryter igenom hela rutten. • Det horisontella systemet kan användas om och om igen. Avloppet lämnas i marken. För att återanvända det räcker det att ansluta en vakuumpump till det intakta blindröret. På detta sätt kan grundvattennivån sänkas igen. • På grund av frånvaron av markhinder förblir byggplatsen fullt tillgänglig och byggarbete hindras inte av brunnens avvattningsinstallation. • Det horisontella systemet kan installeras mycket snabbt. • Mängden vatten som ska pumpas ut är lägre än vid vertikal brunndränering. • Den önskade minskningen av grundvattennivån kan vanligtvis uppnås snabbare än med det vertikala systemet. Ingen stagnation Ursprungligen användes horisontell brunndränering i rörledningskonstruktion. Fördelarna med systemet visade sig vara så stora att det nu också kan tillämpas i många andra aktiviteter (avlopp, industriområden, byggbrunnar, vattenrening etc.). Innan byggnadsarbeten påbörjas måste byggplatsen vara utrustad med ett filterrörssystem. Med några få vakuumpumpar kan den önskade reduktionen i grundvattennivån då uppnås inom kort tid, om nödvändigt. Den stora fördelen är att planeringen av marken och konstruktionsarbetet således är oberoende av avvattningsfaktorn, medan det applicerade systemet kan återanvändas för efterföljande reparationer, förlängningar och så vidare, utan ytterligare installationskostnader. Dräneringsapplikationer Horisontell avvattning är det bästa avvattningssystemet för vissa markprofiler. Detta gäller särskilt områden med ett väl dränerat toppskikt på en ogenomtränglig

Läs mer »

Tätskikt och verandarenovering

Vi gjorde i alla fall ett gott försök, den gamle farsgubben och jag. Eller ja, vi gjorde ett försök. Särskilt gott var det aldrig riktigt. Tanken var möjligen god på något sätt, men resultatet var inget annat än en katastrof. Jag ska berätta vad som hände. Pappa ringde mig för några veckor sedan, alldeles för tidigt på morgonen. Jag svarade sömndrucken i telefonen och han berättade att han behövde min hjälp om några veckor. Jag förklarade för honom att han inte hade behövt fråga redan nu, men att jag ändå kunde ställa upp. Vi skulle fixa stenverandan som de har i anknytning till sitt hus. Det skulle grävas ner nya rör, nytt tätskikt, läggas nya plattor, nya stenornament – Ja, allt skulle förnyas. Det är inte så att jag inte ville ställa upp. Jag tycker att det kan vara rätt roligt med såna där projekt. Även om jag varken är expert på tätskikt eller stenläggning. Det är bara det att ingen av oss vet riktigt vad vi håller på med. Pappa tillhör de som tycker att Youtube är det bästa som hänt mänskligheten. Han tror att, bara för att han ser ett videoklipp med en kille som pratar om exempelvis tätskikt, så får han kompetensen. Som om verkligheten hade varit som i filmen The Matrix, där karaktärerna laddar ner kunskaper till sig själva. Jag infann mig på den blivande byggarbetsplatsen på utsatt tid. Med mig hade jag en spade och tätskikten som jag hade inhandlat på Bauhaus dagen innan. Pappa pratade med mig länge i telefon när jag vandrade omkring i affären. Det var nämligen väldigt viktigt att det blev rätt. ”Tätmembran hette det tätskiktet! Det sa killen på Youtube (uttalat ”Jo-Toob”). Du får inte välja fel tätskikt nu för då går det åt helvete. Vänta lite så kollar jag på klippet igen”. Jag var säkert där inne i 1,5 timme, och pappa var med i öronen hela tiden. Vi körde igång. Grävde och vilade, grävde och fikade, och grävde igen. Man kan inte klandra pappa för hans energi. Gubben är 74 år och pigg som en 25-åring. Mycket piggare än jag själv. Hur som helst, vi jobbade på hela helgen med verandan, och runt kl 20 på söndagskvällen lade vi ner sista stenen och pustade ut. Pappa torkade svetten i pannan, log och tittade ner på mästerverket. ”Bra jobbat med tätskikten” sa han och lade en hand på min axel. Jag svarade: ”Ja, det var ju inte så svårt. Jag handlade dem ju bara. Och du var ju med i luren hela tiden.”. Han tittade mot mig, nu med allvarlig blick. ”Nej, men du lade ju ner dem också, eller hur? Du fixade ju så att tätskikten hamnade i marken, va?”. Jag såg tillbaka med lika besvärad min och skakade på huvudet. ”Gjorde inte du det?” Lång historia kort. Jag ska tillbaka nästa helg igen.

Läs mer »

Planer för badrumsrenovering

Planerar du en badrumsrenovering? Vi kommer att ge dig råd om hur du utför det Observera att badrummet inte är ett av de dyraste rummen. Den relativt låga kostnaden beror främst på det faktum att de flesta badrum i svenska hem är inte så stora, även om detta också förändras. Genom att skapa ett nytt hem väljer vi allt större rum och ibland planerar vi att ha mer än ett badrum i vårt nya hem. Men dessa nya behöver inte renoveras, och de äldre är mycket svåra att förstora, och ibland är det nästan omöjligt på grund av utformningen av huset. Han har själv också nyligen planerat att renovera badrummet, och utan tvekan den viktigaste delen i detta fall kommer att vara att skapa en arbetsplan. Det här avsnittet bör uppskatta den budget som ska täcka materialkostnader och arbete. Varför göra det i början? Endast på detta sätt kommer vi att undvika obehagliga överraskningar och desperata söka efter ytterligare medel för anställda som kommer att förnya vårt badrum. Att välja en professionell är inte en lätt sak. Alla som har sett minst ett avsnitt av det populära programmet ”Arga snickaren” vet detta. Det är värt att rådgöra med dina vänner eller utökad familj och lita på deras indikationer. Den sista utvägen verkar vara att fråga om en bra professionell på någon social media. Många av er kommer att börja renovera med att byta gamla plattor, vilket är den optimala lösningen. Detta är inte en svår uppgift och du kan göra det själv, spara pengar. Efter att ha brutit plattorna från väggar och golv mycket ofta visar det sig att de inte är helt lika. Ekvationen av väggarna består i att tillämpa torrt eller cement. Låt oss komma ihåg att nya plattor inte kan limmas över en natt. Innan du anpassar ytan, bör hela primas, och efter positionen för murbruket vi väntar ytterligare några dagar och först då kan du sätta nya plattor. En bra professionell bör också komma ihåg att måla massan av harts platser som utsätts för vatten. Innan du väljer nya brickor, bör du veta att varje stänk kommer att synas på de mörka. Det kommer att vara en bra idé att ge upp om plattor upp till taket. Tack vare detta kommer vi att undvika intrycket av överväldigande. För att minska renoveringskostnaderna kan du välja att måla väggarna med färg för badrum. Men om du inte vill ge upp brickor, rekommenderar vi att välja de större. Mindre luddiga kommer att spara pengar.En annan viktig aspekt är vvs-arbetet. I mitt fall handlar det både om att byta ut gamla rör och gömma dem. Det handlar inte bara om estetiska frågor. I en lång använd installation sätter slam, vilket orsakar vattentrycket som strömmar ut ur batteriet. Rörbyte är också nödvändigt om du vill ändra den plats där diskbänken, badet eller duschen är installerad. Du måste komma till rätta med det faktum att utan smide du inte kommer att göra. Vid planeringen av ett nytt avstånd bör man komma ihåg

Läs mer »

Dermapen

Dermapen är den senaste utvecklingen inom området MicroNeedling. Den lilla praktiska maskinen gör behandlingen ännu mer exakt utan att skada överhuden. Du kommer att uppleva en kortare återhämtningstid och mindre smärta. Hur fungerar Dermapen? Dermapen använder små nålar som gör vibrerande små kanaler i huden. Detta säkerställer att huden omedelbart återhämtar sig på ett naturligt sätt. Dessutom påskyndas produktionen av kollagen. På grund av de automatiskt vertikala vibrerande nålarna och den justerbara längden på nålarna ökar Dermapen behandlingseffektiviteten och förbättrar absorptionen av produkter. En behandling med Dermapen kan vara lika effektiv som andra behandlingar, såsom en kemisk peeling eller en laserbehandling. Göteborgs Dermapen behandlingsalternativ: – Hudspänning och föryngring o Ökar absorptionen av fukt och näringsämnen o Stimulerar produktionen av kollagen o Huden blir fastare och mjukare – Akne ärr och sårläkning o Bryter ner befintlig ärrvävnad och påskyndar sårläkning o Påfyller ärrvävnad – Hyperpigmentering / förbättrar stretchmärken o förbättrar pigmentproblem o bryter ner överdrivet pigment o huden kommer att se mer strålande ut Hur upplever du behandlingen? Behandlingen känns som små prickar i huden, som är mindre smärtsamma än en rulle-behandling och kan tolereras utan bedövning. Om behandlingen utförs på känsliga områden finns en kräm som kan användas för att göra det bekvämare om så önskas. Denna kräm appliceras en timme före behandlingen och ger en bedövningseffekt. Krämen finns endast med recept från läkare. Hur ser huden ut efter Dermapen-behandlingen? Beroende på hudytan som ska behandlas och nålarnas längd ser huden rosa / röd ut. I vissa hud typer försvinner detta snabbt, i andra kan rodnaden pågå i några dagar. Djupare behandling kan leda till att huden flagnar något. Detta är en positiv effekt eftersom de döda hudcellerna ”skalas av” och nya hudceller skapas. Vi rekommenderar att du skyddar huden väl med en SPF40 och applicerar ett serum på den behandlade huden under de följande dagarna. När kan du förvänta dig resultat från Dermapen-behandlingen? Processen som initieras i huden tar tid att uppnå önskade resultat. Efter ett genomsnitt på 3-4 veckor kommer förbättringen att vara synlig. Det slutliga resultatet blir gradvis synligt. För att uppnå bästa möjliga resultat rekommenderas hemmabruk av dermarollern. Fördelarna med Dermapen jämfört med Dermaroller för professionellt bruk: • Mindre smärtsamt. • Skönare att genomgå. • Lika effektiva och mycket mer exakta på grund av en mindre area som behandlas samtidigt. • Samma effekt med mindre skador (nålens vinkel i huden är större med en Dermaroller, vilket gör Dermapen att känna sig mer bekväm och göra små öppningar i huden). • Ett helt ansikte kan behandlas i olika positioner / djup i en behandling. 13 nålar helt förnyade för varje kund och är justerbara. • Idealisk för partiella behandlingar som ögon eller läppar. Hur ofta ska du upprepa Dermapen-behandlingen? • Fina linjer & rynkor: 5 – 7 behandlingar i genomsnitt varannan vecka • Specifika linjer på överläppen: 5 behandlingar i genomsnitt var fjärde vecka • Förstorade porer: 5 – 7 behandlingar i genomsnitt varannan vecka • Sträckmärken: 7 behandlingar i genomsnitt, var sjätte vecka • Ärr: 4

Läs mer »

Bästa städningen av hushåll före flytt

Städning av hushåll Du vill känna dig bekväm hemma, men har ont om tid? Vi på Damvippan tar gärna hand om din städning åt dig. Våra kvalificerade städare tar gärna hand om städningen av din lägenhet eller ditt hus, tillförlitligt, grundligt och förtroendefullt. Vi ger dig gärna råd individuellt om din städning och svarar på dina önskemål. Modell för tjänstelista Städning: Städning 1-XX gånger i veckan Yt-rengöring (torra eller fuktiga hyllor, telefoner, bord, lampor, bildskärmar, tv-apparater efter behov) Rengöring av kök (diskning, torkning, rengöringsytor och fronter) Dammklädsel, fläckrengöring efter behov Täck sängar, förbered dem separat avfallshantering Sanitetsrengöring enligt dina önskemål Golvrengöring enligt golvbeläggningar Rengöring fönsterbrädor Städning varannan vecka Rengöring av fotbrädor Rengöring dörrar Rengör strömbrytare och uttag Städning var 2-XX månader Glas rengöring Vakuummadrasser efter behov Flyttstädning De flesta förknippar att flytta och flyttstädning enbart med stress. Speciellt om hyresavtalen för nya och gamla lägenheter inte överlappar varandra och du inte kan eller inte vill ta en semesterdag, måste allt packas snabbt, föras in i det nya hemmet och renoveras. Den obligatoriska flyttstädningen i den övergivna lägenheten är en extra börda. Den slutliga rengöringen eller borttagningen motsvarar ungefär en grundläggande rengöring. Detta innebär att golv och mattor, kök och badrum samt fönstren måste rengöras och rengöras. Efter den grundläggande rengöringen av golvet rekommenderas det ofta att sätta in golvet med speciella, materialspecifika vårdprodukter. Dessa tillhandahålls under grundläggande rengöring av ett professionellt städföretag samt alla andra rengöringsmedel, maskiner och utrustning. Vad borttagning rengöring för? Syftet med flyttstädningen är att bevara värdet på lägenheten för hyresvärden och därmed återbetala depositionen så fullständigt som möjligt. För detta ändamål bör mindre skönhetsreparationer utföras om de är nödvändiga. För exakta detaljer om skyldigheterna i händelse av en utflyttning, som ofta också omfattar målning av rummets väggar och radiatorer, bör hyresgästen i alla fall noggrant gå igenom sitt hyreskontrakt. För grundlig flyttstädning i Stockholm av Dammvippan AB läs mer här Dammvippan erbjuder dig en särskilt grundlig flyttstädning så att du kan koncentrera dig helt på din nya lägenhet och dess inredning. På begäran kommer vi att ge dig ett gratis erbjudande, som du kan överväga utan skyldighet. Som en pålitlig kontakt för olika typer av städtjänster (som flyttstädning) kännetecknas vi av många års erfarenhet, djup kompetens och tekniskt moderna metoder. Vårt team erbjuder städtjänster enligt dina individuella önskemål och krav. Vi kanske kan besöka dig på plats för att få en uppfattning om de lokala förhållandena som en del av utarbetandet av erbjudandet. För vägledning ger vi våra kunder ett vissa riktlinejer för en grundläggande städning / flyttstädning. Vi kan ge mer detaljerad information efter samråd med dig beroende på dina krav och storleken på lägenheten. Vår verksamhet sträcker sig till distrikten runt Malmö. Kontorsstädning De vill att deras anställda och kunder ska trivas på kontoren och letar efter ett pålitligt städföretag? Vi ger dig gärna råd individuellt om din kontorsstädning och svarar på dina önskemål. Exempellista över tjänster kontors-rengöring: Städning 1-XX gånger i veckan Ytrengöring (hyllor, telefoner, lampor, bildskärmar, bord) Rengöring av tangentbord separat avfallshantering

Läs mer »

Alternativ för en köksrenovering

Renovera köksdörrar Visste du att köksdörrarna hade stort inflytande på köksutrymmet? Genom att bara byta ut köksdörrarna kan du ändra hela stilen. Byt ut de enkla, eleganta dörrarna, till exempel med eleganta dörrar i en varm färg. Du kan enkelt ändra ett modernt kök till ett vackert landskök. Renoveringen av köksdörrar kan ibland vara bra att lämna till proffsen. Hantverkare som jobbar med köksrenoveringar i Göteborg kan enkelt och snyggt göra detta åt dig. Renovera köksskåp Det är också ett alternativ att renovera köksskåpen . Du kanske tycker att det inte finns tillräckligt med lagringsutrymme, eller att du föredrar en mer praktisk layout. Det finns flera sätt att återställa köksskåpen. Ett av alternativen är att byta ut köksskåpen. Byt ut skåpen med lådor för mer praktiskt förvaringsutrymme. Ett annat alternativ är att ta bort skåpen och hänga öppna hyllor. Detta gör att kök ser mycket rymligare ut. Det är ett mycket bra val, särskilt med kök på landsbygden. Köksluckor bytas ut Om lagringsutrymmet redan är bra, men du vill ändra skåpstilen, ska du byta ut köksskåpsdörrarna. Med detta kan du gå i många riktningar: från moderna kök till en lantlig stil och från mörka kök till mycket ljusa utrymmen. Köksskåpets fronter bestämmer till stor del hela utseendet. Genom att byta ut fronterna i köket kan du omvandla stilen till en mycket låg kostnad. Byt ut köksapparater Vill du särskilt förbättra användarvänligheten? Välj sedan nya köksapparater. Har den lyxiga ångugnen installerad som du längtat efter. Eller byt ut din gamla gasspis med en lyxig induktionshäll. Välj till exempel en extra grop eller två så att du enkelt kan laga mat för stora grupper. Eller välj en vacker inbyggd diskmaskin som inte gör så mycket ljud. Det finns många valmöjligheter när det kommer till köksapparaterna. Genom att välja ett visst märke har du mycket inflytande på det totala priset. Sätt tillbaka huven Har du en ständig matlukt i ditt hem? Eller har du en irriterande köksfläckt som du alltid slår huvudet när du lagar mat? Det är verkligen möjligt att förnya huven. Detta behöver inte vara en stor enhet under lång tid. Du kan välja mellan dessa typer av huvor: • Takaggregat som luftrenare • Underbyggnadskåpa • Extraktion i bänkskivan • Platt skärms extraktion • Återcirkulationskåpa Byt ut bänkskivan Ett annat alternativ är att byta ut köksbänkskivan. Även här finns det olika alternativ. Du kan naturligtvis byta ut bladet med ett annat material. Välj till exempel en vacker natursten för en naturlig look och lång livslängd. Begränsad budget? Sedan finns det många olika alternativ med ett plastkök. Om du ska förnya köket är det också möjligt att öka eller minska bänkskivan. På så sätt skapar du den perfekta arbetshöjden. Du kommer inte längre att drabbas av ont i ryggen eller axlarna medan du lagar mat eller bakar. Nytt handfat och kran Att förnya handfat och kran har också en stor inverkan på användarvänligheten. Använder du inte diskbänken ofta? Då är det ett alternativ att välja en mindre diskbänk så att du har

Läs mer »