vvs

vvs

Fördelar och nackdelar med varje ventilationssystem för ditt hus

Idag byggs hus så ”tätt” med nya, energiska standarder att bygg ägarna måste överväga att använda ett ventilationssystem. Vilket ventilationssystem passar ditt hem? Det val av ett ventilationssystem för din hemkonstruktion är alltid en balans mellan fördelar och nackdelar. Gynnsamma anskaffnings- och driftskostnader som fönsterrabattventilation kan låta frestande till en början, men i normalt bostadsbruk når ventilationssystemet snabbt sina gränser. Omvänt är mycket höga anskaffningskostnader inte alltid den största fördelen. Nedan har vi listat en kort sammanfattning av de viktigaste egenskaperna för dig: Översikt för ventilation genom öppna fönster Ventilationen av öppna fönster är en del av fri ventilation och skiljer sig i grund och botten från de andra ventilationssystemen genom att det fungerar utan fläkt. Ventilation av ett öppet fönster är en billig och implementerings lös lösning för att upprätta ett luftutbyte i huset. Emellertid fungerar principen för denna ventilation endast om ett luftflöde upprättas mellan två parallella sidor av byggnaden. Då uppfyller den dock endast minimikraven för ventilation, som fuktskydd. I praktiken innebär detta att mögeltillväxt kan förhindras genom fri ventilation i ett tomt hus om det inte regelbundet ventileras genom att öppna fönster. När det gäller energieffektivitet kan strategin av öppna fönster inte hålla jämna steg med de andra vanliga ventilationssystemen i huset. Det finns inga drifts- / elkostnader, men värme förloras kontinuerligt genom det öppna ventilationsspåret. Centrala ventilationssystem Ett komplext luftkanalsystem förser ditt hem kontinuerligt med frisk luft genom sov- och vardagsrum. Samtidigt avlägsnas dålig luft till utsidan från luftutrymmen som badrum och kök. En värmeåtervinning sker genom värmeväxlaren inuti centralenheten. Detta ökar husets energieffektivitet, vilket innebär att ventilationssystemet fungerar som ett stödberättigat mått. En stor nackdel med det centrala ventilationssystemet uppstår genom den komplexa planeringen och det kostnadsintensiva köpet. Speciellt vid renovering är den efterföljande installationen av ett avlopps- och rörsystem genom hela huset förknippat med höga byggkostnader. Driftskostnaderna för det centrala systemet är också betydligt högre jämfört med andra ventilationssystem. Underhåll och rengöring bör utföras av ett specialistföretag vartannat år och också ha en negativ inverkan på hushållets budget. Kontakta företag inom VVS för detta Decentraliserat ventilationssystem i huset I decentraliserade ventilationssystem uppfyller hög värmeåtervinning låga driftskostnader. Decentraliserad ventilation är också den mest flexibla lösningen när det gäller kontrollerad bostadsutrymme med värmeåtervinning. Den är lämplig både för nya byggnader och för en redan befintlig gammal byggnad, energieffektiv renovering, detta eftersom den kan installeras direkt i ytterväggarna utan rörsystem. Det är viktigt att utrusta ventilationskanalen med lämpliga ljudisoleringsåtgärder eller använda decentraliserade ljudisoleringsanordningar som förhindrar direkt ljudöverföring från utsidan. De decentraliserade ventilationsenheterna uppfyller kraven för nominell ventilation i enlighet med lagstadgade regler. Tillsammans med värmeåtervinningen på 85 – 95% uppfylls kriterierna för attraktiva lån eller till och med återbetalningsbidrag för finansieringsprogrammen. De låga driftskostnaderna för de decentraliserade fläktarna är också fördelaktiga. Rengöring och underhåll är relativt okomplicerat och kan utföras av husägarna i bara några steg. Om något skulle gå sönder så är det bara att kontakta VVS specialister från Malmö.

Läs mer »