bergvärme

bergvärme

Borrning för Bergvärme: desto djupare desto bättre

Visst nu när husuppvärmning utan naturgas är på den nationella agendan ökar intresset för geotermiska installationer. Vertikala installationer, som samlar värme upp till 600 meters djup, är de mest populära, men djupa borrningar med några kilometers djup syns också. I den frisiska staden Stockholm vill kommunen bygga nya hus utan naturgasförbindelse i fortsättningen, detta för Stockholmsregionen som ligger på nordöstra sidan. För att förse husen med värme har företag från området börjat bygga ungefär 500 brunnar för utvinning av geotermisk värme. Beroende på markförhållandena är brunnarna 100 till 350 meter djupa. Stängda källsystem med vertikala bottenväxlare ”Sådana stängda system är mycket attraktiva för uppvärmning av bostäder och kontor i kombination med en värmepump. Och det beror främst på systemens enkelhet, säger Arnold Svensson chef på ett företag som gör bergvärme. ”Det finns stort intresse för dessa vertikala bottenvärmeväxlare (vbww). De flesta borrföretag borrar till ett djup av 90 till 170 meter, vi har sagt från början att vi vill ha mer djup. Bergvärme borras ständigt i Stockholm, just nu 40 brunnar på 320 meters djup i ett projekt, med vilket vi inser mycket kraft, höga tillförselstemperaturer och mindre störningar i omgivande system. I efterföljande projekt överväger vi borrning till ett djup av 520 meter, för vilket vi redan har fått de nödvändiga borriggarna. ” Utbildning för installatörer Enligt Arnold har tekniken utvecklats fullt ut på detta område, det finns redan specialkurser för installatörer, medan de berörda installationsföretagen har varit tvungna att uppfylla vissa krav sedan 15 oktober 2015. ”Med en värmepump pratar du om en mycket specialiserad teknik, för vilken installatörer kan följa kurser på cirka tre halva dagar. De kan sedan ta en Cito-examen, säger Arnold. Optimalt djup för geotermiska system Det sista ordet har ännu inte sagts om det optimala djupet för vertikala geotermiska system. Till exempel väljer vissa, beläget i Stockholm, att utvinna värmen på ett djup på högst 200 meter. ”Borrning djupare är inte så användbart”, säger regissören Marcus Helgren. ”Djupare borrning kostar mer, av affärsmässiga skäl är ett djup på 115 till 160 meter optimalt. Om du vill utvinna mer värme kan du också kontrollera detta genom att skapa fler borrhål. Om du vill ha värme över 90 grader, till exempel för industriella applikationer, måste det vara minst tre kilometer djup. Enligt Helgren är detta en kostsam affär, borrning upp till 210 meter kostar 35 till 40 euro per meter och djupborrning innebär tusentals euro per meter. Sådana investeringar kan endast återvinnas om du till exempel kan värma hela bostadsområden på detta sätt. ”Jag är inte heller för sådana kollektiva system,” sade Helgren. ”För om något händer kommer hela distriktet att stängas omedelbart. Enskilda system är mycket mindre sårbara i detta avseende. ” Geotermiskt projekt vid husbåten Enligt Helgren har marknaden för geotermiska värmesystem utvecklats positivt de senaste två åren, delvis på grund av syftet med bostäder utan naturgas. Ett av de mer intressanta projekten som hans företag nyligen har gjort är ett geotermiskt projekt nära en båt. ”Eftersom vi har relativt små borrar, behövde

Läs mer »