oktober 18, 2023

Var är pärmen för SBA?

Frågan cirkulerade på kontoret under hela onsdagen. Det var inte något som trodde när den först ställdes på morgonen. Då var det Johanna, chefen, som frågade efter den. En pärm för SBA innehåller information om hur brandskyddet kan garanteras på ett företag/i en fastighet. Det är något som är viktigt. Ja, för att inte tala om att det är lagstadgat att ha en sådan. Pärmen för SBA ska finnas, så är det bara. Sedan var det förstås det där problemet att pärmen, den för SBA, just denna dag inte fanns. Den fanns inte någonstans. Problemet är att den nog inte hade hittats dagen innan, eller ens månaden innan heller. Vet ni varför? Jo, därför att det aldrig var någon som frågade om en pärm för SBA. De allra, allra flesta visste inte ens att en sådan fanns. Johanna såg chockad ut och såg ut över rummet mot Margareta. Det var som en så kallad Mexican Standoff mellan de båda damerna. Tystnaden talade. Nu var det verkligen tvunget att jag hittade den här listan av saker. Det fick vara färdigletat nu. Det tyckte nog alla som var på kontoret den dagen.

Läs mer »