Dränering

Sänkning av grundvattennivån: Horisontell avvattning gör det möjligt att sänka grundvattennivåerna på mycket kort tid och till låg kostnad, så att grundarbetet för avlopp, konstruktionsgrop, kablar och rör kan utföras utan risk ”i det torra”.

Dränering av hus och källare
Sänker grundvattennivån.
Översvämningar under och runt huset kan åtgärdas genom att placera en sump med ett dräneringsrör anslutet till det. Dräneringen grävs runt huset på ett djup på ungefär 2 m. Avloppet ligger i en grusbädd och hela kompletteras med den växande marken. En klockpump med flottör är monterad i pumpstationen intill huset och ansluten till avloppssystemet. Installationen är ett automatiskt system. Systemet kan utökas med en alarmlampa eller med ett GSM-larm.

Princip för horisontell avvattning
Principen för horisontell brunndränering är enkel. Ett dike grävs med hjälp av en speciellt konstruerad bil för dränering. Ett flexibelt plastfiltrör placeras i detta dike under grävningen, direkt bakom grävkedjan via ett stålrör. Början av det flexibla röret är operforerat och begravas från marknivå. En gång på önskat djup förvandlas blindröret till ett filterrör. En vakuumpump är ansluten till början av det på så sätt arrangerade filterröret, vilket är horisontellt. Grundvattnet sugs in i filterröret genom perforeringarna med hjälp av undertrycket och pumpas sedan upp genom vakuumpumpen via blindröret och (kontrolleras).

Tekniska data
Grävdjupet för våra kedjegrävare är högst 5 m. Spaltbredden är 31 cm. De filterrör som ska bearbetas kan ha en maximal diameter på 170 mm. Beroende på markförhållandena och kraven kan filterröret ”förberedas” med till exempel kokosfibrer, filterduk, nylonstrumpa eller polypropenfibrer. Det är också möjligt att fylla diket helt eller delvis med väl dränerande material, såsom skal, grov sand och eller grus.

Fördelar med vertikal avvattning
Fördelarna med horisontell brunnavvattning jämfört med vertikal brunnavvattning är:
• Resultatet är mycket bättre i skiktade markprofiler, eftersom de befintliga störningslagren bryter igenom hela rutten.
• Det horisontella systemet kan användas om och om igen. Avloppet lämnas i marken. För att återanvända det räcker det att ansluta en vakuumpump till det intakta blindröret. På detta sätt kan grundvattennivån sänkas igen.
• På grund av frånvaron av markhinder förblir byggplatsen fullt tillgänglig och byggarbete hindras inte av brunnens avvattningsinstallation.
• Det horisontella systemet kan installeras mycket snabbt.
• Mängden vatten som ska pumpas ut är lägre än vid vertikal brunndränering.
• Den önskade minskningen av grundvattennivån kan vanligtvis uppnås snabbare än med det vertikala systemet.

Ingen stagnation
Ursprungligen användes horisontell brunndränering i rörledningskonstruktion. Fördelarna med systemet visade sig vara så stora att det nu också kan tillämpas i många andra aktiviteter (avlopp, industriområden, byggbrunnar, vattenrening etc.). Innan byggnadsarbeten påbörjas måste byggplatsen vara utrustad med ett filterrörssystem. Med några få vakuumpumpar kan den önskade reduktionen i grundvattennivån då uppnås inom kort tid, om nödvändigt.
Den stora fördelen är att planeringen av marken och konstruktionsarbetet således är oberoende av avvattningsfaktorn, medan det applicerade systemet kan återanvändas för efterföljande reparationer, förlängningar och så vidare, utan ytterligare installationskostnader.

Dräneringsapplikationer
Horisontell avvattning är det bästa avvattningssystemet för vissa markprofiler. Detta gäller särskilt områden med ett väl dränerat toppskikt på en ogenomtränglig yta. Dessa kan endast dräneras med stora svårigheter med vertikal brunnavvattning, medan detta inte är något problem med horisontell brunnavvattning. Hydrologiskt är horisontell avvattning att föredra framför det vertikala systemet. Förutom snabbare drift är flödeshastigheten lägre än med ett vertikalt system. Eftersom mindre vatten utvinns från det omgivande området, minskar horisontell avvattning risken för skador på grödor och byggnader. Genom att applicera horisontell brunnavvattning på bosättningskänsliga områden kommer terrängen att accelerera.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest